Frø og blomster

Av Turi Gramstad Oliver (2015)

Om kunstverket

Turi Gramstad Oliver (f. 1938 i Sandnes) er en norsk kunsthåndverker og billedkunstner. Hun ble utdannet som keramiker ved Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo 1956-1958, samtidig som hun arbeidet på keramikkverkstedet til Kari Nyquist. Deretter fortsatte hun ved Kunsthåndverkskolen i Bergen fram til 1960.

I 1960 ble hun ansatt som designer ved Figgjo Fajanse AS hvor hun gjennom tjue år skapte mange av denne bedriftens mest kjente dekorer: "Arden", "Elvira", "Market", "Lotte", "Tor Viking", "Clupea" og mange flere.

I 1968 ble Figgjo Fajanse AS slått sammen med hennes tidligere arbeidsplass Stavangerflint AS og fra 1968 til 1980 lagde hun dekorer som også ble produsert ved denne bedriften, blant annet til serviset "August".

Etter at Oliver sluttet ved Figgjo AS i 1980, har hun arbeidet som kunsthåndverker og billedkunstner, hvor hun særlig han konsentrert seg om tekstil og papir som uttrykk. Som billedkunstner og brukskunstner har hun hatt en lang rekke offentlige utsmykningsoppdrag, er innkjøpt av blant annet Norsk kulturråd, Rogaland fylke, Stavanger og Sandnes kommune. Hun har hatt en lang rekke separatutstillinger og deltatt i et stort antall gruppeutstillinger.

Oliver ble i 2019 utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for sin innsats som industridesigner.

Turi Gramstad Oliver

Les mer...

Relaterte artikler