PANAL

Av Rios, Axel (2019)

Om kunstverket

Klatreskulptur med klatretak formet som morsetegn (kode).

"PANAL" (spansk/latin) er navnet på strukturen bien lager for oppbevaring av honning og egg. Kunstneren har valgt å bruke navnet "PANAL" på kunstverket, som et symbol på et system hvor et utvalg av gode minner skapes og vil bli lagret.

Rios, Axel

Les mer...

Relaterte artikler