Embrace

Av Natasja Askelund (2017)

Om kunstverket

Fra avslutningsrapporten, skrevet av kunstner Natasja Askelund: I kunstprosjektet Embrace har jeg laget et teppe og et maleri. Med utgangspunkt i fargene som er brukt i Rundeskogen BOAS har jeg laget et abstrakt verk. Formene er organiske, og kan samtidig minne om mange ulike ting som for eksempel et kart, vann, mikrober eller skyer. Her er det betrakteren som kan være den aktive og tolke ut fra egne forutsetninger. Maleriet henger i gangen på BOAS'et og teppet er montert i stuen. Slik oppstår det en dialog mellom de to verkene. De likner på hverandre og har mye til felles, men samtidig er de ikke ens. I farger og abstraksjon ligner de svært mye på hverandre, men de har stor kontrakt i materialer og format. Maleriet er et klassisk maleri på lerret montert bak en beskyttende glassflate, mens teppet er lunt, trygt og tilgjengelig. I form og innhold er Embrace på samme tid tydelig og uhåndgripelige og gir rom for egne fantasier og refleksjon.

Natasja Askelund

Les mer...

Relaterte artikler