Maskinistens lunger

Av Markus Bråten (2020)

Om kunstverket

Kunstnerens beskrivelse av konseptet bak skulpturen:
Arbeidet med Skjæveland familiens historiske tilknytning til stedet, samt med naturen, og landskapets endringer i området siden 1940 tallet til i dag, har ledet meg mot det skulpturelle arbeidet. Jeg tenkte på hvordan vannet fungerer som et 'pust i bakken' for dem som går rundt vannet, og at det fungerte på samme måten for den familien som dro dit fra 1949-1990 for å tilbringe tid i hytten sin på Odden. Jeg begynte å tenke på hele vannet som en lunge i området, som i dag er mer preget at biltrafikk og bebyggelse. Vannets form ser også litt ut som en lunge. Ådne Skjæveland (f.1899-1985) og hans far Karl Marcelius Larsen Skjæveland(1864-1950) arbeidet begge som Maskinister på dampskip, derav tittelen på verket Maskinistens Lunger. Jeg vil at verket, samtidig som det 'tilhører' Maskinisten Ådne Skjæveland, skal kunne lokke frem folks personlige assosiasjoner til yrket. Jeg vil gjerne at maskinisten skal kunne sees på som en slags mytisk figur. Under utformingen av arbeidet, tillot jeg meg den friheten å se for meg Ådne Skjævelands bevegelser i naturen der, ville han kanskje ha gått ned mot vannet med sin kone mens ungene lekte i gresset? Ville de utnytte avbrekket dette stedet gav dem til å fundere over tingenes tilstand, undre seg over vandringen og hekkingen av fuglene langs med vannet, puste dypt inn, og kjenne den friske luften trekke inn i kroppen? Samtidig som at forslaget er inspirert av stedets historie, vil jeg også at Kunstverket skal ha en relevans for fremtiden. Det skal være en påminner om parkens funksjon, og skal gjennom dette være et tidløst verk som vil kunne henge med i Ganddalområdets videre utvikling.

Markus Bråten

Les mer...

Relaterte artikler