Open Floodplains

Av Mona Orstad Hansen (2019)

Om kunstverket

OPEN FLOODPLAINS, KUNSTPROSJEKT TIL FIGGJO BARNE- OG UNGDOMSSKOLE, 2019

Skulpturer i gjennomfarget fiberbetong, produsert i samarbeid med Tunge Ting AS, og silikatmaling på søyler Kunstkonsulent Geir Egil Bergjord Oppdragsgiver Sandnes Kommune

Kunstprosjektet «Open Floodplains» retter oppmerksomhet mot Figgjoelven og fremtidig bevaring av den. Figgjoelven er blant de største laksevassdragene i Norge, og har til tider vært forurenset. Tittelen «Open Floodplains», «Åpen flomfastmark» på norsk, refererer til elveparti med mange små øyer med åpen flommark og flomskogmark. Slike flomplasser kan bestå av spesielt rike økosystemer og miljødirektoraret har rødlistet flomfastmark som nær truet (NT). Skulpturene er basert på kart og utsnitt av elven som har typisk flompreget vegetasjon.

Det er meningen at skulpturene skal ha et bruksaspekt, brukerne inviteres til å kjenne på overflatene, man skal kunne gå, sitte og klatre på de. Prosjektet er del av nye Figgjo barne- og ungdomsskole, som ligger på en naturtomt. Arkitektkontoret Arkipartner AS har lagt vekt på at landskapet skal trekkes gjennom bygningen, slik at det skapes kontakt mellom uteområdene i øst og vest, via skolebiblioteket.

Mona Orstad Hansen

Les mer...

Relaterte artikler