Kommunikasjon - munnar som snakkar

Av Torvund, Gunnar (1982)

Om kunstverket

Står ved inngangspartiet til tidligere Sandnes Tekniske Telehus ( i dag i privat eie).

Kunstverket består av 4 søyler i tre, hvorav en med jonisk kapitel i stein (marmor), to formet som menneskehoder i toppen, en er påført et abstrakt formuttrykk i metall som knyttes ned på søylen et stykke. Gamle telefonstolper er benyttet.

Finansiert v/ Fondet for utsmykkings av offentlige bygg.

Torvund, Gunnar

Les mer...

Relaterte artikler