Aaslaug Aasland - minnebauta

Av Wathne, Hugo Frank (2013)

Om kunstverket

Minnebauta over Aaslaug Aasland (ny plassering på Aaslaug Aaslands plass i 2020) .

Aaslaug Aasland var jurist, politiker og kvinnesaksforkjemper, født og oppvokst i Sandnes. Aasland var den første kvinne som fikk fullmakt til å bestyre et departement (sosialdepartementet i 1948), i 1953 ble hun den første norske kvinne som fungerte som statsminister. Hun satte spor etter seg; pensjon og trygdeordningen ble bygd ut, husmorvikarordningen kom under faste former, arbeid for psykisk utviklingshemmede og utbygging av Radiumhospitalet er bare noen av de sakene hun arbeidet med. Hun maktet å få politikere fra ulike partier til å samarbeide, for å skape et samfunn der de mest utsatte skulle få vern og hjelp. Hun lå tiår foran sin tid. Hun uttalte: « å stelle med mennesker, å komme et annet menneske inn på livet, det er vel det mest interessante og givende som finnes.

Aaslaug Aasland døde 30. august i 1963.

Det var i 2011 at Sandnes historielag ved Arne Hove tok kontakt med kommunen og hadde et stort ønske om at Sandnes kommune skulle bistå for å få hedre Aaslaug Aasland. Først ved å oppkalle en gate eller plass i Sandnes etter henne og deretter en minnestein. Minnesteinen ble utformet av kunstner Hugo Wathne, og plassert foran det daværende Rådhuset i 2013. Minnesteinen ble finansiert av Sandnes kommune, Arbeiderpartiet og Sandnes historielag.

Takk til Sandnes historielag som har vært pådrivere for at Aaslaug Aasland skal frem i lyset igjen og få en rettmessig plass i historien.

Wathne, Hugo Frank

Les mer...

Relaterte artikler