Bro

Av Marit Lyckander (1998)

Om kunstverket

Kunstnerisk utsmykkings ved Sviland skole fra 1998.

Buet bro over et bølget steinflak. Skulpturen er leke- og bruksvennlig, relatert til eventyrverden, et samlings- og møtested i tillegg til en ren estetisk verdi.

Hogget i stein, grovhogget og høypolert Iddefjordgranitt.

Ny plassering i forbindelse med utvidelse/nybygg av skolen i 2021/2022.

Marit Lyckander, Oslo (1954 - ).

Marit Lyckander

Les mer...

Relaterte artikler