Kunstnerisk utsmykking, utforming og installasjon

Av Agnes Tiffon (1989)

Om kunstverket

Kunst ved gamle Soma skule, i skolens uteareal - på vegg, bakke mm.

Konsept- installasjon med malte fragmenter og innlagte kommelokk og bearbeidelse av omgivelsene utført i forskjellige teknikker og materialer, direkte på vegg og bakkenivå. Kunstprosjektet har berørt store deler av skolegården for å binde plassen, lys og luft, regn, sol og mennesker sammen. Den har pågått i faser i pedagogisk samarbeid med elevene. Intensjon: visuell estetisk utsmykking med inspirerende bruksfunksjon.

Tilstanden pr dags dato (2022): det synlige kunstverket er veldig slitt, til dels slitt vekk.

Agnes Tiffon

Les mer...

Relaterte artikler