Kvinne med barn og kors. Frihetsmonument

Av Ståle Kyllingstad (1947)

Om kunstverket

Frihetsmonument ved Høyland kirke (kirkegård).

Krigsminnesmerke over de falne i krigen 1940- 1945. På korset står det: "Til minne om de som ofret livet for frihet og fedrelandet 1940 - 1945"

Hogget ut i granitt (figurer og tekst hogget i stein). Muligens det første billedhoggerverk som friskulptur. Forenklet idealisert naturalistisk formspråk med bruk av symboler.

Ståle Kyllingstad (1903 - 1987).

Ståle Kyllingstad

Les mer...

Relaterte artikler