Vårløsning (avhendet i 2015)

Av Kristoff Nasilowski (1993)

Om kunstverket

Nonfigurativ skulptur kombinert med vannfontene. Hvit betong med stålrør og naturstein. En poetisk abstrahert visualisering av et landskap i vårløsning.

Skulpturen hadde gjennom årenes løp fått store skader, og utsmykkingsutvalget bestemte derfor å avhende skulpturen i 2015.

Kristoff Nasilowski

Les mer...

Relaterte artikler