Stort tre med fugler i og over treet (avhendet)

Av Stein Emanuel Simonsen (1983)

Om kunstverket

Kunstnerisk utsmykking til Høyland sparebank, filial Lura. Keramisk veggutsmykking med utvendig og innvendig relieffer. Modellert i leire og høybrent, keramisk veggrelieff. Motivet med treet og fuglene henspiller på sparebankens emblem.

Bygget ble solgt og var ikke lengre i kommunens eie. Relieffene gikk tapt da bygget ble revet mellom 2013/2014.

Stein Emanuel Simonsen

Les mer...

Relaterte artikler