Brann (avhendet i 2020)

Av Stein Emanuel Simonsen (1990)

Om kunstverket

Kunstverket ble utført som kunstnerisk utsmykking til brannstasjonen, og ble ferdigstilt i 1990. Relieff i hovedinngangspartiet. Relieffet skal symboliserer både den dominoeffekt det er i brannspredning, og det "å stå i langen" med brannbøtter. Relieffet er utført i grovt steingods. Kunstverket ble dessverre avhendet når Sandnes kommune solgte det tidligere brannstasjonbygget til NLM (Norsk Luthers misjonssamband), i 2020.

Den kunstneriske utsmykkingen besto av to deler (se egen registrering). Den andre delen er ivaretatt i bygget, men er ikke lengre en del av Sandnes kommunens kunstsamling. Det er eieren av bygget (NLM) som nå er eiere av kunstverket. Kunstverket er et relieff i den nord-østre del av den opprinnelige vognhallen, på utsiden av trappehuset. Tittelen er "Phaëton". Relieffet er et symbol på den ukontrollerte brann og katastrofen tilknyttet brannens ødeleggende krefter. Relieffet skal symboliserer den organiserte brannkjempens fiende, og ildvognen og flammehånden som hestene utgjør, representerer den rake motsetningen til de andre vognene i hallen. Relieffet er utført i keramisk materiale, samt metalliske deler og betong.

Stein Emanuel Simonsen

Les mer...

Relaterte artikler