Fange 1136

Av Jan Terje Rafdal

Om kunstverket

Fange 1136: Man kjenner ikke navnet på denne katten, men det er mye som tyder på at det kan være "Naskeolzen" som han blev kalt på folkemunne. Han var utrolig god på å rømme, og skal ha flyktet fra fengselet på Nakkeholmen hele syv ganger på to år. Dette skaffet han efter hvert en slags heltestatus i det kriminelle miljøet. Mange mener at det var han som sto bak urineringen på Dronning Missy Constansine av Udbrück sin stol under det celebre besøket på Halden festning i 1625. Den særdeles ubehagelige odøren skal ha sabotert soaréen i rosehaven den aftenen. Mange mente at sabotasjen var et politisk budskap, men saken blev aldri oppklart.

Jan Terje Rafdal

Les mer...

Relaterte artikler