Phaëton (i privat eie fra 2020)

Av Stein Emanuel Simonsen (1990)

Om kunstverket

Kunstverket ble utført som kunstnerisk utsmykking til brannstasjonen, og ble ferdigstilt i 1990.

Kunstverket er et relieff i den nord-østre del av den opprinnelige vognhallen, på utsiden av trappehuset. Tittelen er "Phaëton". Relieffet er et symbol på den ukontrollerte brann og katastrofen tilknyttet brannens ødeleggende krefter. Relieffet skal symboliserer den organiserte brannkjempens fiende, og ildvognen og flammehånden som hestene utgjør, representerer den rake motsetningen til de andre vognene i hallen. Relieffet er utført i keramisk materiale, samt metalliske deler og betong.

Den kunstneriske utsmykkingen besto av to deler (se egen registrering). Den andre delen ble avhendet i forbindelse med Sandnes kommunes salg av brannstasjonsbygget til NHL(Norsk Luthers misjonssamband), i 2020. Det er eieren av bygget (NLM) som nå er eiere av kunstverket "Phaëton".

Den andre delen av utsmykkingen, som ble avhendet i 2020, var et relieff i hovedinngangspartiet. Relieffet skal symboliserer både den dominoeffekt det er i brannspredning, og det "å stå i langen" med brannbøtter. Relieffet er utført i grovt steingods.

Stein Emanuel Simonsen

Les mer...

Relaterte artikler