Ettertid

Av Landa, Solveig (2022)

Om kunstverket

«Ettertid» Monotrykk (serie på 17 stk.), 2021/22. Solveig Landa

Motivene er avtrykk fra ulike objekter som er bearbeidet slik at de kan trykkes på papir. Objektene er gjenstander kunstneren er personlig knyttet til, eller som har en interessant form eller historie. Serien handler om å ta vare på ting, gjenbruke, bearbeide og finne nye måter å bruke tilsynelatende alminnelige gjenstander på.
I de enkle og abstrakte formene vises det til kretsløp, livsløp, sammenhenger, skape minner, energi og eksistens.

"Posterity" Monoprints (series), 2021/22 Solveig Landa

The motives are physical impressions from an array of objects that are prepared so to be printed on paper. The objects used are things with either a personal connection to the artist, or objects with an interesting shape or history. The series is about caring for our things. To reuse, rework, and to find new ways to utilise what on the face of it are very ordinary items. Through the use of these simple and abstract forms, the works are pointing towards connections, the creation of memories, energy, and existence.

www.solveiglanda.com

Landa, Solveig

Les mer...

Relaterte artikler