Seierherren

Av Per Odd Aarrestad (1974)

Om kunstverket

Med tittelen "Seierherren" har kunstneren tenkt på konkurranse i videste forstand - konkurranse i samfunnet, i skolen på godt og vondt. Vi må alle tevle i arbeid og lek. I bildet vil den som ser, oppdage flokken av passive som bare ser på den som strever og lir vondt i kampen for å nå et steg opp og så neste steg. Seierherren selv kan, når han seirer, være så utkjørt at han intet mer makter. Ansiktet i midten av bildet symboliserer den som står bak og bakker opp - og som ofte er de som arbeider bak i det stille, de virkelige seierherrer (ref. fra avisartikkel Stavanger aftenblad 1974)."

Hele opplaget på 40 fargetresnitt ble bestilt av Kulturutvalget i Sandnes kommune i 1974 (ref avisartikkel fra Stavanger Aftenblad).

Verkene henger på ulike lokasjoner i Sandnes kommune. Verket kan også lånes gjennom kulturavdelingens samarbeid med Sandnes bibliotek om artotekordning - gratis utlån av kunstverk.

Per Odd Aarrestad

Les mer...

Relaterte artikler