PROSJEKT PÅGÅR - Sandnes frivilligsentral

Av Ikke bestemt (2023)

Om kunstverket

Det pågår kunstprosjekt ved Sandnes Frivilligsentral. Kunstkonsulent er Daniela Arriado.

I mars 2023 har en hatt oppstartsmøte med kunstgruppen som består av, foruten kunstkonsulent, - byggeprosjektleder, leder ved frivilligsentralen og koordinator fra Kulturavdelingen i Sandnes kommune. En har hatt befaring i bygget og sett på aktuelle plasseringer for kunst. For dette prosjektet er det tenkt innkjøp av "løskunst", i hovedsak vegghengt.

Ikke bestemt

Les mer...

Relaterte artikler