PROSJEKT PÅGÅR - Områdeutvalg SørØst - Melshei

Av Ikke bestemt (2023)

Om kunstverket

Det pågår kunstprosjekt for Områdeutvalg Sørøst (Austrått, Bogafjell og Figgjo). Utsmykkingsutvalget vurderer kunstprosjekt i ulike bydeler/områdeutvalg hvert år. For 2022 ble Områdeutvalg SørØst valgt ut; de ønsket at utsmykkingsutvalget skulle vurdere kunst i Melsheia ved turløype.

Kunstkonsulent for prosjektet er Sandra Vaka. Prosjektet er noe forsinket og er helt i startfasen.

Siden 2015 har utsmykkingsutvalget i Sandnes kommune avsatt midler i årsbudsjettet til et bydels/ områdeutvalgsprosjekt. Dette for å få kunst til steder/bygg som ikke har kunst, eller der utbyggingen ikke er så stor.

  • Kunstner:
  • Tittel: PROSJEKT PÅGÅR - Områdeutvalg SørØst - Melshei
  • Kategori: Annet
  • År 2023
  • Tilgjengelighet
    • Ikke tilgjengelig for allmennheten

Se mer

Ikke bestemt

Les mer...

Relaterte artikler