PROSJEKT PÅGÅR - Områdeutvalg Nord - Hommersand kulturpark

Av Ikke bestemt (2023)

Om kunstverket

Det pågår kunstprosjekt for Områdeutvalg Nord (Hana, Riska og Sviland). Utsmykkingsutvalget vurderer kunstprosjekt i ulike bydeler/områdeutvalg hvert år. For 2021 ble Områdeutvalg Nord valgt ut; de ønsket at utsmykkingsutvalget skulle vurdere tre ulike lokasjoner for kunstprosjekt. Etter befaringer til de ulike stedene falt valget til slutt på Hommersand kulturpark.

Kunstkonsulent for prosjektet er Bernhard Østebø. Prosjektet fikk en noe forsinket oppstart i 2022. Kunstgruppen har vært på befaringer og kunstkonsulent har hatt møter med de ulike interessegruppene knyttet til kulturparken. I desember 2022 ble kunstplanen vedtatt.

Kunstgruppen har gjort en vurdering av aktuelle kunstnere til prosjektet og valgt ut tre som skal delta i konkurranse. Disse er Astri Tonoian, Fredrik K.B og Peder Istad. 14.6.23 ble det arrangert befaring for kunstnerne, sammen med lokale foreninger og "ildsjeler" (Magne Tunheim, Oddvar Dalane, Sverre Berge, Ottar Nesheim og Saulius Trepekunas) og kunstkomiteen (Reidun Enge, Alexandra Gjerdrum, Kristine Orstad, Janne Weisser, Bernhard Østebø). Kunstnerne vil nå jobbe frem forslag til kunstverk med frist høsten 2023.

Siden 2015 har utsmykkingsutvalget i Sandnes kommune avsatt midler i årsbudsjettet til et bydels/ områdeutvalgsprosjekt. Dette for å få kunst til steder/bygg som ikke har kunst, eller der utbyggingen ikke er så stor.

  • Kunstner:
  • Tittel: PROSJEKT PÅGÅR - Områdeutvalg Nord - Hommersand kulturpark
  • Kategori: Annet
  • År 2023
  • Plassering Hommersand kulturpark
  • Tilgjengelighet
    • Ikke tilgjengelig for allmennheten

Se mer

Ikke bestemt

Les mer...

Relaterte artikler