Om Samlingen

Sandnes kommune har hatt en ordning for kunst i offentlige rom siden 1990. Det betyr at det settes av midler til kunstprosjekter i kommunens nybygg og uteområder. Kunstordningen har som mål å bidra til et levende bymiljø og økt trivsel gjennom opplevelsen av kunst.

Sandnes kommune har kunst i gater, parker, i og utenfor skoler, boas, barnehager, administrasjonsbygg og idrettshaller mfl.

Alt dette utgjør Sandnes kommunes kunstsamling, og består av oljemaleri, akvareller, tegninger, fotografi, keramikk, tekstil og skulpturer i bronse, tre, metall, glass, betong, gummi, keramikk med mer.